Badania

Pracownia USG

Digital Color Doppler System

 • Diagnostyka narządów jamy brzusznej
 • Tarczycy
 • Piersi
 • Narządu rodnego – ginekologia, położnictwo
 • USG prostaty
 • USG nerek
 • Badania naczyniowe USG – doppler naczyń kończyn oraz szyjnych – pełny zakres (Doppler)
 • Pediatria (stawy biodrowe, jama brzuszna)
 • USG płuc i klatki piersiowej

+

lekarz Ewa Limanowska-Brachaczek
S
pecjalista ginekolog-położnik

+

lekarz Rafał Kierach
S
pecjalista ginekolog-położnik

+

lekarz Urszula Szlafke
Lekarz chorób wewnętrznych

+

lekarz Marta Świder
Specjalista pediatra

+

lekarz Sławomir Wojczyk

Asystent kliniki chirurgii naczyniowej i ogólnej

+

lekarz Marta Bittner

Specjalista pediatra

Badania EKG

Pracownia EKG czynna codziennie w godzinach pracy poradni. Badania na zlecenie lekarza, bezpłatne dla naszych pacjentów.

Badania BMI

Nadwaga zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca, choroby układu krążenia oraz układu kostno-stawowego. Dlatego należy kontrolować masę ciała. Stosowanie się do zaleceń lekarza umożliwia zmniejszenie tych zagrożeń i pozwala cieszyć się lepszym zdrowiem.
Właściwą dla danej osoby wagę ustala się obliczając wskaźnik masy ciała (BMI). Jeżeli wartość wskaźnika BMI wynosi powyżej 28, należy przedsięwziąć kroki w kierunku zmniejszenia masy ciała, a tym samym poprawy stanu zdrowia.
Dobrym rozwiązaniem jest regularne sprawdzanie wartości wskaźnika BMI, umożliwiające monitorowanie postępów.

 • BMI (wskaźnik masy ciała) jest wzorem opracowanym przez Światową Organizację Zdrowia
 • BMI jest oparty na pomiarze wzrostu i masy ciała
 • Wskazuje, czy masa ciała jest odpowiednia w stosunku do wzrostu
 • Utrzymywanie masy ciała na poziomie odpowiednim do wzrostu jest ważnym krokiem w kierunku poprawy stanu zdrowia

Profilaktyka i leczenia osób dorosłych

Szczepienia ochronne

Wizyty domowe ze wskazań medycznych – po uzgodnieniu z lekarzem

Kontynuacja leczenia poszpitalnego