Gabinety

Gabinet pielęgniarki środowiskowej

Porady doświadczonego personelu, programy profilaktyczne, edukacja, pomiar poziomu cukru, ciśnienia tętniczego, BMI. Wizyty domowe.

+

Mariola Dorna
Pielęgniarka środowiskowa

+

Barbara Zakrzewska
P
ielęgniarka środowiskowa

Gabinet położnej-środowiskowej

Edukacja ciężarnych, przygotowanie do porodu, profilaktyka, kompleksowa pielęgnacyjna opieka położnicza i ginekologiczna oraz opieka neonatologiczna nad noworodkiem

+

Monika Paduch
mgr położnictwa

Gabinet pielęgniarki szczepiennej

Szczepienia profilaktyczne zgodnie z kalendarzem szczepień oraz szczepienia pozostałe (np. WZW B, grypa)

+

Bożena Szymczykowska
Pielęgniarka szczepienna

 

Profilaktyka i leczenia osób dorosłych

Szczepienia ochronne

Wizyty domowe ze wskazań medycznych – po uzgodnieniu z lekarzem

Kontynuacja leczenia poszpitalnego