Poradnia dla dorosłych

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej

+

lekarz Urszula Szlafke
I
nternista, kierownik poradni

+

lekarz Katarzyna Kapcia
w trakcie specjalizacji

+

lekarz Gajewska Gabriela

+

lekarz Kapcia Katarzyna

Profilaktyka i leczenia osób dorosłych

Szczepienia ochronne

Wizyty domowe ze wskazań medycznych – po uzgodnieniu z lekarzem

Kontynuacja leczenia poszpitalnego