Profilaktyka raka szyjki macicy

Zapraszamy na badanie przesiewowe, a w razie stwierdzenia zmian dodatkowe badania diagnostyczne w programie profilaktyki raka szyjki macicy pacjentki:

 • W wieku 25-59 lat
 • Które w ostatnich 3 latach nie wykonały badania cytologicznego w ramach programu profilaktycznego
 • Ubezpieczone

Po uzgodnieniu z położną terminu wizyty i sprawdzeniu czy przesiewowa cytologia była przeprowadzona w ostatnich 3 latach, w czasie badania lekarskiego przez specjalistę w zakresie ginekologii i położnictwa pobierany jest materiał z szyjki macicy.
Wynik badania jest dostępny po 2-3 tygodniach.
W razie stwierdzenia nieprawidłowości, po leczeniu, w ramach programu specjalista ginekolog-położnik wykonuje badanie kontrolne lub diagnozuje zmiany w tepie pogłębionej diagnostki z użyciem kolposkopu (mikroskop do trójwymiarowej oceny pochwy, części pochwowej szyjki macicy) w razie potrzeby pobiera wycinki do badania histopatologicznego.

Informacja

Przyjmujemy pacjentów i udzielamy porad bezpłatnie w ramach umowy NFZ. Deklaracja do tutejszej Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie jest wymagana aby zakwalifikować się do udziału w programie. Możliwość świadczeń i porad odpłatnych.
 • Godziny otwarcia
  • Poniedziałek - Piątek
   8.00 - 18.00
  • Poradnia ogólna
   tel.: 32 245 47 16
  • Poradnia dziecięca
   tel.: 32 245 32 05
  • tel.: 32 245 47 16
 • Profilaktyka raka szyjki macicy
 • Profilaktyka chorób układu krążenia